Xe lửa Dĩ An

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập

Quân đội Nhân dân Việt Nam và mừng Đảng,

mừng xuânKỷ Hợi năm 2019

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Giám đốc và Công đoàn Công ty phát động đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Vận động CB.CNV tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, đảm bảo về sản lượng, doanh thu, tiến độ - chất lượng và lương thu nhập nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

 

Lễ phát động và ký kết thi đua hoàn thành kết hoạch quý IV/2018

Đợt thi đua kể từ ngày 08/10/2018 đến ngày 31/12/2018. Mục tiêu của Công ty là "Xây dựng Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, đóng góp kịp thời các nghĩa vụ của doanh nghiệp". Với nội dung công việc chủ yếu: Hoán cải nâng cấp 19 toa xe khách, trong đó 17 toa xe của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội và 02 toa xe của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn; Sửa chữa nhỏ 30 toa xe khách của Công ty vận tải Đường sắt Sài Gòn, Chế tạo hoàn thiện 04 giá chuyển hướng thép hàn (xe hàng kiểu Ấn), Cải tạo giá chuyển hướng lò xo không khí 10 xe (giá chuyển hướng có xà nhún cải tạo thay bằng giá chuyển hướng không có xà nhún) trong đó: 05 xe của Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội và 05 xe của Công ty vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đóng mới toa xe khách của Công ty vận tải Đường sắt Sài Gòn. Xây dựng cơ bản: Xây dựng nhà phun bi làm sạch sản phẩm, xây dựng mở rộng xưởng Đúc Kim loại, xây dựng nhà để xe CB.CNV và Gian hàng xã hội “Đem tặng những sản phẩm hữu ích và lấy đi sản phẩm cần dùng”. Các toa xe khách nâng cấp hoán cải và Công trình xây dựng nhà xưởng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời nâng cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Thực hiện đúng theo quy trình công nghệ đóng mới và sữa chữa toa xe theo hệ thống quản lý chất lượng ISO – 9001 - 2008. Phòng Kỹ thuật công nghệ, phòng KCS và phân xưởng thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy trình.

Qua phát động thi đua đã tạo thành phong trào lao động sản xuất sôi nổi, hiệu quả thiết thực. Tính tự giác và sáng tạo của CB.CNV tiếp tục được phát huy, là cơ sở thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho CB.CNV, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời là yếu tố tích cực để Công ty phát triển bền vững.

                                                                                     Nguyễn Tấn Nè

Xe lửa Dĩ An