Xe lửa Dĩ An

Lĩnh vực kinh doanh

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN:

 1. Sản xuất xe có động cơ
 2. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
 3. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
 4. Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
 5. Thiết kế, sản xuất các sản phẩm cơ khí, các công trình kết cấu thép
 6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
 7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 14. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 17. Đại lý du lịch
 18. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
 19. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Xe lửa Dĩ An