Xe lửa Dĩ An

Giới thiệu

Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Tên gọi tắt: CÔNG TY XE LỬA DĨ AN
Tên giao dịch quốc tế: DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84-274) 3752070 Fax: (+84-274) 3752513

MST: 3700146539

Công ty CỔ PHẦN xe lửa Dĩ an – tiền thân theo tên chính thức trên văn bản hành chính là “Grand Atelier des Chemins de Fer de Di An” (Cơ xưởng lớn của ngành đường sắt tại Dĩ An). Dân địa phương và Công nhân nơi đây quen gọi là Cơ xưởng hỏa xa Dĩ An, hoặc gọi tắt là Đề pô Dĩ An.

Chi tiết

Tin nổi bật

Xe lửa Dĩ An