Xe lửa Dĩ An

Toa xe chở hàng có mui

 

 

Xe lửa Dĩ An