Xe lửa Dĩ An

Chính sách bảo vệ thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên WebSite bao gồm: họ tên, Email, địa chỉ- công ty, nội dung liên hệ của khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần cung khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn thêm thông tin sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng thông tin liên hệ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin và hộp thư điện tử mà mình cung cấp. Ngoài ra, cần thông báo kịp thời cho chúng tôi (qua số điện thoại và Email cung cấp trên Website) về những yêu cầu liên quan đến dữ liệu thông tin để có biện pháp phối hợp giải quyết phù hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Liên hệ xác nhận nội dung cần liên hệ cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;

- Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

- Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm do chúng tôi sản xuất;

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp cần thiết;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận có liên quan đến nội dung liên hệ

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị Website hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên Phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch của Công ty, ban Giám đốc Công ty

- Các đối tác có ký hợp đồng phối hợp thực hiện 1 phần trong quá trình chế tạo sản phẩm của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo mức dộ hợp tác) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Địa chỉ: Số 8 Lý Thường Kiệt, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Bình Dương.

Điện thoại: 02743752070

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng không có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Khách hàng có yêu cầu, khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin của mình, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty để thực hiện việc này (thông qua số điện thoại và Email cung cấp trên Website).

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng thì tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp phối hợp xử lý kịp thời.

VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

- Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn ... và liên lạc với Công ty. Công ty sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.

- Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Công ty yêu cầu các cá nhân khi muốn gửi yêu cầu trong mục liên hệ phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp là không chính xác.

 

Xe lửa Dĩ An