Xe lửa Dĩ An

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số: 3897/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xe lửa Dĩ An thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, với sự có mặt của hơn 110 cổ đông được sự ủy quyền của tất cả cổ đông của Công ty. Đến dự Đại hội có ông Ngô Cao Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Nguyễn Đạt Tường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, cùng Đại diện các ban của chuyên môn và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo phương án sản xuất kinh doanh 03 năm 2016 – 2018 của Công ty, cụ thể về chiến lược phát triển đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chất lượng cao mặt hàng truyền thống đó là đầu máy toa xe, không ngừng hoàn thiện hệ thống các quy trình, hướng dẫn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2008. Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh và uy tín trong kinh doanh đạt hiệu quả cao, văn hóa doanh nghiệp, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Mục tiêu phấn đấu là xây dựng Công ty phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng trưởng chung hằng năm từ 5 đến 10%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 7% trở lên, trả cổ tức cho cổ đông từ 6,5% đến 7,5%. Đại hội cổ đông đã bầu Hội quản trị có 03 người, ông Phạm Hồng Phi trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát 03 người ông Nguyễn Minh Quang trúng cử Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm các chức danh quản lý như: ông Nguyễn Văn Khiên giữ chức Giám đốc Công ty, 03 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Cao Vân - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo kết quả đạt được của Đường sắt Việt Nam trong thời gian qua, mục tiêu phấn đấu và định hướng phát triển trong thời tới, biểu dương tinh thần nỗ lực của CB.CNV Công ty, tuy có nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, nổ lực có những mặt thay đổi tích cực của Công ty trong thời gian vừa qua như: Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín và thương hiệu của Công ty, xây dựng nhà xưởng mở rộng mặt bằng sản xuất, làm mới đường sắt nội bộ, đề nghị Công ty tìm đối tác chế tạo toa xe mẫu công nghệ mới, vật liệu nhẹ nhằm giảm trọng lượng để tăng công suất sức kéo. Công ty đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng sản lượng doanh thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Lãnh đạo Đường sắt Việt Nam luôn quan tâm đến Công ty để có cơ chế hỗ trợ phù hợp giúp Công ty ổn định phát triển bền vững, góp phần cùng Đường sắt Việt Nam hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

Ông Ngô Cao Vân- Uỷ viên Ban thường vụ- Phó Tổng giám đốc TCT ĐSVN phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh 2016 – 2018 và Nghị quyết Đại hội thực hiện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phấn đấu sản lượng, doanh thu tăng từ 5 đến 10%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 7% trở lên, trả cổ tức cho cổ đông từ 6,5% trở lên, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Thực hiện triệt để việc quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001- 2008 đối với các sản phẩm chủ yếu của Công ty, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm tăng sức cạnh tranh trong và ngoài ngành Đường sắt. Giữ vững là đơn vị “Chính quy – văn hóa - An toàn”, “Văn hoá doanh nghiệp” đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành ra mắt trước Đại hội

Xe lửa Dĩ An